FAQ: 20% discount on PTPTN loan settlement

2877

PTPTNIn Budget 2013, in order to encourage the students to early repay the PTPTN loan, Prime Minister announced a discount of 20% will be given to the outstanding amount of education loan borrowed from Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional loan, if the PTPTN loan is fully from 1 October 2012 until 30 September 2013.

Comment: The government has been very generous in allowing a period of 12 months for the borrowers to repay the PTPTN loan or give them more time to save money to repay the loan during the 12 months.

If someone has sufficient savings now to fully repay the loan, would you choose to pay now or by 30 September 2013 (nearly a year later)?

Since the 20% discount will be given anyway even if you fully repaid by 30 September 2013, why pay now?

If you can put your savings into somewhere else (make sure it is a secured investment) which can yield a better return than the PTPTN loan interest cost, why not?

This is not to discourage you to repay now, but just that you may able to maximise returns for your money or put them into better use. Nevertheless, repaying the loan is the borrower’ responsibility so that the money can re-channel to the needful of our next generations.


In relation to the above Budget 2013 proposal, PTPTN issued the following Frequent Asked Questions (FAQ) on their website:

SOALAN 1
Siapakah yang layak mendapat pemberian diskaun ini?

Jawapan :
Peminjam/ penerima biaya PTPTN yang membuat penyelesaian hutangpinjaman/ pembiayaan PTPTN dalam tempoh 1 Oktober 2012 hingga 30 September 2013.


SOALAN 2
Bagaimana pemberian diskaun 20% akan diberikan, sama ada atas bakiprinsipal/ kos pentadbiran/ baki keseluruhan/ baki tunggakan/ termasukkos-kos guaman?
Jawapan :
Pemberian diskaun 20% dikira atas baki hutang semasa pada masapenyelesaian hutang pinjaman/ pembiayaan dilakukan.


SOALAN 3
Bagaimanakah diskaun 20% ini dikira?
Jawapan :
Diskaun 20% ini dikira berasaskan baki hutang semasapeminjam/penerima biaya.


SOALAN 4
Bilakah tarikh pemberian diskaun 20% dikuatkuasakan?
Jawapan :
Pemberian diskaun 20% berkuatkuasa mulai 1 Oktober 2012 hingga 30 September 2013.


SOALAN 5
Bagaimanakah kaedah untuk mendapatkan pemberian diskaun 20%?
Jawapan:
Peminjam perlu membuat penyelesaian hutang pinjaman/ pembiayaandalam tempoh 1 Oktober 2012 hingga 30 September 2013.


SOALAN 6
Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan baki hutang semasa?
Jawapan:
Baki hutang semasa boleh diperolehi dengan melayari laman web PTPTN www.ptptn.gov.my mulai 5 Oktober 2012. Sila masukkan nombor kadpengenalan dan nombor pin peminjam. Sekiranya peminjam terlupanombor pin, sila hubungi talian 03-20804455. Bagi peminjam yang telahdikenakan tindakan penguatkuasaan dan seumpamanya, baki hutangboleh diperolehi dengan hadir ke kaunter PTPTN, e-mel ke[email protected] atau faks ke talian 03-20921590.


SOALAN 7
Bolehkah saya membuat pembayaran berdasarkan baki hutang semasa di penyata online?
Jawapan:
Boleh. Bayaran sebanyak 80% daripada baki hutang semasa boleh dibuatmelalui semua saluran sediada kutipan balik PTPTN. Maklumat lanjutboleh didapati melalui laman web PTPTN www.ptptn.gov.my. Selaindaripada pembayaran melalui kaunter PTPTN, butiran bayaran hendaklahdihantar melalui e-mel kepada [email protected] atau difakskankepada 03-20921590.


SOALAN 8
Adakah saya boleh mendapat pemberian diskaun 20% sekiranya sayaberhasrat membuat penyelesaian hutang pada bulan terakhir promosi iaitu September 2013?
Jawapan:
Boleh. Walau bagaimanapun, peminjam dinasihatkan membuatpembayaran penyelesaian hutang pinjaman/ pembiayaan secara tunai ataubankdraf di kaunter PTPTN sahaja dan tidak melalui ejen kerana bayaranbalik melalui ejen mengambil masa untuk dikemaskini.


SOALAN 9
Adakah pemberian diskaun 20% bagi penyelesaian hutang pinjaman/ pembiayaan ini diberikan kepada semua kursus/ peringkat/ jurusan yang ditaja oleh PTPTN?
Jawapan:
Ya, pemberian diskaun 20% diberikan kepada semua kursus/ peringkat/ jurusan yang ditaja oleh PTPTN.


SOALAN 10
Adakah pemberian diskaun 20% ini diberikan kepada baki hutang Wang Pendahuluan Pembiayaan (WPP) bagi penerima WPP yang tidak membuatpinjaman/ pembiayaan PTPTN
Jawapan:
Ya, pemberian diskaun juga diberikan kepada baki hutang Wang Pendahuluan Pembiayaan (WPP).


SOALAN 11
Adakah Surat Pelepasan Hutang (SPH) dikeluarkan selepas bayaran balikdilakukan?
Jawapan:
Surat Pelepasan Hutang (SPH) akan dikeluarkan selepas pembayarandilakukan di kaunter PTPTN secara tunai atau bankdraf. Bagi pembayaranbukan tunai (cek, kiriman wang dsbnya), SPH akan dikeluarkan selepascek berkenaan ditunaikan/ dijelaskan. Bagi bayaran melalui ejen atau online, SPH akan dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja selepasbayaran diterima oleh PTPTN.


SOALAN 12
Saya telah dikenakan tindakan senarai hitam, adakah PTPTN akanmelakukan penarikan balik/ pemutihan senarai hitam selepas sayamembuat penyelesaian hutang?
Jawapan:
Ya, proses ini akan dilakukan oleh PTPTN dalam tempoh 7 hari bekerja.


Source: Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional